NATJEČAJ za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ražanac

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE RAŽANAC
Ražanac ul. XI/2, 23248 Ražanac
Ražanac, 18. svibanj 2018.

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija
Vrsta zaposlenja: Na određeno,
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 21.05.2018.
Natječaj vrijedi do : 05.06.2018.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica
Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ražanac

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13),
posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu
turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
(NN 110/10) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN
152/08);

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je
kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka.

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;
4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne
godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
6. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene
propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni
ispit.)

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:
- presliku domovnice
- ovjerenu presliku diplome
- uvjerenje da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije
izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja
turizma dok ta mjera traje
- dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda)
- prijedlog plana i programa rada

Napomena: Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Ražanac može bez obrazloženja ne
izabrati ni jednog kandidata.

Ponude se podnose u roku od 15 dana od objave na stranicama HZZ-a.
Nepotpune i nepravodobne molbe neće razmatrati. Prijave s potpunom dokumentacijom slati
na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac XI/2, 23248 Ražanac, te napisati
„NE OTVARAJ – natječajna dokumentacija za direktora TU Ražanac“

 
Nalazite se ovdje: Home Kutak za iznajmljivače Novosti NATJEČAJ za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Ražanac