NATJEČAJ za radna mjesta u turističkim uredima

TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE RAŽANAC
Ražanac ul. XI/2, 23248 Ražanac
Ražanac, 18. svibanj 2018.

Mjesto rada: Ražanac, Zadarska županija
Vrsta zaposlenja: Na određeno, sezonski
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 21.05.2018.
Natječaj vrijedi do : 05.06.2018.

Na temelju članka Statuta Turističke zajednice Općine Ražanac u skladu sa Zakonom o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) Turistička zajednica
Općine Ražanac raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta u turističkim uredima

Turistička zajednica Općine Ražanac traži osobu za rad u turističkom uredu Ražanac.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 73/13),
posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu
turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
(NN 42/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08);

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog
mjesta na kojem je radnik zaposlen;
3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa
strankama);
4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne
godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
5. da poznaje rad na osobnom računalu.

(Napomena: osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene
propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad
položiti stručni ispit; a osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina
radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi, ne moraju imati položen stručni
ispit.)

Uz molbu kandidati moraju priložiti:
- kratak životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podatcima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- uvjerenje o nekažnjavanju

Prijave s potpunom dokumentacijom slati na adresu Turistička zajednica općine Ražanac,
Ražanac XI/2, 23248 Ražanac, , te napisati „NE OTVARAJ – natječajna dokumentacija za
direktora TU Ražanac“
Nepotpune i nepravodobne molbe se neće razmatrati.

Opis posla:
- prijava i odjava gostiju, informiranje turista, informiranje iznajmljivača i dr.

Osim navedenog Turistička zajednica općine Ražanac TRAŽI osobe za čišćenje plaža
(Ljubač, Rtina). Stoga molimo sve zainteresirane da dostave molbu za posao, u zatvorenoj
omotnici na adresu: Turistička zajednica Općine Ražanac, Ražanac XI/2, 23248 Ražanac, ili
je osobno dostave u turistički ured u Ražancu do 05.06.2018. godine.

 
Nalazite se ovdje: Home Kutak za iznajmljivače Novosti NATJEČAJ za radna mjesta u turističkim uredima